• โปรแกรมระเบิดขี้ไคล Set:D
  • Dead Skin Bomb Program Set D
  • 死皮炸弹计划D
  • 죽은 피부 밤 프로그램 세트 D
  • デッドスキンボムプログラムセットD

2 Hours = 1,400THB