• โปรแกรมระเบิดขี้ไคล Set: C
  • Dead Skin Bomb Program Set C
  • 死皮炸弹计划C
  • 죽은 피부 밤 프로그램 세트 C
  • デッドスキンボムプログラムセットC

2 Hours = 1,200THB