• โปรแกรมระเบิดขี้ไคล Set:B
  • Dead Skin Bomb Program Set B
  • 死皮炸弹计划B
  • 죽은 피부 밤 프로그램 세트 B
  • デッドスキンボムプログラムセットB

2 Hours = 1,400THB