• โปรแกรมระเบิดขี้ไคล Set:A
  • Dead Skin Bomb Program Set A
  • 死皮炸弹计划A
  • 죽은 피부 밤 프로그램 세트 A
  • デッドスキンボムプログラムセットA

3 Hours = 1,600THB