สาเหตุของอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

สาเหตุของอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

สาเหตุของอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย-ออกกำลังกาย

1.การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เป็นการใช้กล้ามเนื้อนานเกินไป เล่นกีฬาที่เคลื่อนไหวและใช้กล้ามเนื้อเดิมซ้ำ ๆ ติดต่อกันนานก็อาจมีอาการปวดเมื่อยได้ นอกจากนี้การออกกำลังกายโดยไม่วอร์มอัพ คูลดาวน์ หรือออกกำลังกายผิดท่าอาจเพิ่มความเสี่ยงของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้

สาเหตุของอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย-ทำงาน

2.การกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมอื่น ๆ

การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันก็สามารถทำให้คุณรู้สึกปวดเมื่อยได้ ไม่ว่าจะเป็นการทไงานบ้าน งานสวน การนั่งหรือยืนทำงานนาน ๆ เป็นเวลานาน โดยเฉพาะคนทำงานที่นั่งทำงานผิดท่า อย่างนั่งหลังค่อม นั่งไขว่ห้าง นั่งเท้าคาง และนั่งยกไหล่ เป็นต้น

สาเหตุของอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย-อุบัติเหตุ

3.การบาดเจ็บ

อาการบาดเจ็บ หรือแม้กระทั้งอุบัติเหตุ ที่ทำให้ร่างกายได้รับการกระทบกระเทือน กระแทก อาจเป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บ อักเสบ หรือฉีกขาดได้ และบางครั้งอาจทำให้เกิดรอยฟกช้ำร่วมด้วย

ดังนั้นการนวดจึงเป็นวิธีรักษาอาการปวดเมื่อยชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมักหายเองได้ใน 3 – 5 วัน หากอาการยังไม่หายไปการนวดและการยืดเส้นต่าง ๆ จะช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายของคุณได้

แชร์โฟสนี้