• นวดไทยออยล์ ประคบสมุนไพร
  • Thai Oil Herbal Compress Massage
  • 泰式油草压缩按摩
  • 타이 오일 허브 압축 마사지
  • タイオイルハーバルコンプレスマッサージ

1 Hour = 500THB
2 Hours = 850THB