• นวดไทย ประคบสมุนไพร
  • Thai Herbal Compress Massage
  • 泰式草药压缩按摩
  • 타이 허브 압축 마사지
  • タイハーブコンプレスマッサージ

2 Hours = 750THB