• นวดน้ำมันฮอทออยด์
  • Hot Oil Massage
  • 热油按摩
  • 핫 오일 마사지
  • ホットオイルマッサージ

1.5 Hours = 800THB
2 Hours = 1,100THB