นวดไทยออยล์

นวดไทยออยล์ (Thai Oil Massage)

นวดไทยออยล์ คือ การนวดไทย แตกต่างตรงที่ใช้น้ำมันเข้ามาช่วยในการผสมผสานกับการนวด โดยการรีดเส้นตามแนวกล้ามเนื้อ เพื่อให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก ก่อให้เกิดการ ผ่อนคลาย และรู้สึกสบาย เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดหลัง กล้ามเนื้อตึงจากความเครียด และลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

Thai oil massage is different from thai massage that oil will be applied to the body while massaging and rolling the line along the muscles to allow the blood to circulate easily. you will feel relax and comfortable as well as relieve body aches, back pain, muscle strain from stress and reduce muscle injury.

แชร์โฟสนี้