• นวดแผนไทย
  • Thai Massage
  • 泰式按摩
  • 타이 마사지
  • タイマッサージ

1 Hour = 250THB
2 Hours = 500THB