massage on woman body in the spa

นวดแผนไทยมีประโยชน์อย่างไร?


“การนวด” ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพและรักษาโรคของบรรพบุรุษไทยมาอย่างช้านาน อีกทั้งยังเป็นการบำบัดและทำให้ร่างกายผ่อนคลาย โดยใช้ทักษะทางร่างกายเสริมด้วยการ บีบ จับ คลึง รีดเส้น เหยียบ ยัน กดจุด ดัด หรือกระตุ้นด้วยการสั่น เพื่อกระตุ้นให้การทำงานของกล้ามเนื้อและระบบต่างของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น ถือเป็นประเภทหนึ่งของการรักษาที่มีมายาวนาน

นวดแผนไทยช่วยในเรื่องอะไรบ้าง?

  • ช่วยบำรุงระบบไหลเวียนของเลือด
  • ช่วยให้คลายเครียด ผ่อนคลาย
  • บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ
  • บรรเทาอาการปวดหัว

ทั้งนี้หากคุณสงสัยว่าเมื่อใดกันนะที่ร่างกายต้องการการนวด ลองสังเกตดูว่าเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าร่างกายทำงานได้ไม่ดีเหมือนเก่า เช่น รู้สึกตัวหนัก กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งมีอาการเกร็งตึง เคลื่อนไหวได้ไม่คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อน เมื่อนั้นแสดงว่าร่างกายคุณต้องการการนวดนั้นเอง

แชร์โฟสนี้