• กัวซา นวดแผนไทย
  • Guza Thai Massage
  • 古扎泰式按摩
  • 구자 타이 마사지
  • グザタイマッサージ

1 Hour = 300THB
2 Hours = 600THB